Telepszerű Lakásépítészet

2018. March 08. - 2018. July 01.

Magyarországon a telepszerű lakásépítészetnek számos példája született. Ennek ellenére az építészetnek olyan területe ez, mellyel kevesen foglalkoznak, így számos feldolgozatlan, felderítetlen építészeti értéket rejt. A kurzus elsődleges célja az elfeledett és ismeretlen telepek építészettörténeti feldolgozása volt. A kutatás
kiindulópontja Körner Zsuzsa: A telepszerű lakásépítészet története Magyarországon 1850-1945 című könyve volt, mely egy alapos összefoglalója, gyűjteménye a magyarországi építkezéseknek. Három alkalommal Lakásszemináriumokon ültünk össze, megbeszélni a kutatás lefolyását és menetét, megtárgyalni a kutatás során felmerült problémákat és építészeti kérdéseket. A lakásszemináriumok ötlete a 70-es 80-as évek kulturális ellenállásából táplálkozott. Az elkészült tanulmányokat publikálásra szánjuk. A kurzus jellegéből adódóan szeretnénk folytatni a következő félévben is és fejleszteni, bevonni további telepeket a kutatásba, s végeredményeképp egy online térképet készíteni, melyen a feldogozott telepek szerepelnének.

Részletek

A munkálatokat vezette: Zsoldos Anna

Kapcsolódó anyagok

Címkék