Az építészet tartalomipara - kurzus

2013. February 27. - 2013. May 15.

Az Építészet tartalomipara kurzus a Mérei Ferenc Szakkollégiummal együttműködve és Szemerey Samu oktatásában megvalósult kurzussorozatunk zárókurzusa volt. A sorozat az építészeti reprezentáció és írásosság itthoni és nemzetközi helyzetét, szerepét tekintette át, három etapon keresztül.

A félév első részében áttekintettük az építészetről létrejövő diskurzusok főbb formáit, működésüket és beágyazódásukat a szakmai és a tágabb környezeteikbe, kiemelt figyelmet fordítva az építészet és hozzá kapcsolódó tartalmak anyagi jellegzetességeire és a köztük létrejövő kölcsönhatásokra.

A kurzus második felében az egyes formátumok után olyan alapelemeket vizsgáltunk meg, amik az építészettel kapcsolatos tudás termelésében, megjelenítésében és átadásában központi szereppel bírnak. Ezek a viták kereteinek kijelölésén és a tágabb kontextusba ágyazáson túl nagy hatással vannak az építészeti tervezésre is, így azt a kérdést is körüljártuk, hogy az építészeti média működése mennyire kapcsolódik össze a tágabban értelmezett építész praxissal.

Tematika

01 - Bevezetés - az építészet mint médium

Elméleti bevezetés. Az építészet mediális értelmezései. Van-e építészeti nyelv? Mi a közege? Hogyan elemezhető? Ki beszéli?

02 - Papírtér - az építészet sajtója

Folyóiratok, magazinok, újságok. Poszterek, kiáltványok, fanzinok. Önkiadás, átjárások, szerepek.

03 - Ez megöli amazt - könyvek és építészet

Monográfiák, etnográfiák, mintakönyvek, katalógusok, képes albumok. Saját könyvek, manifesztumok, a könyv mint építészeti termék.

04 - Termékből hálózat - online csatornák

Isten hozta internetes portálunkon! Oldalak, blogok, viták. A történetmesélés új eszközei.  

05 - Interface építészet

Alkalmazások, kiterjesztett valóság, diagramok. Téri fordulat, földrajzi fordulat. Az építészet mint információhordozó.

06 - A fotó szerepváltásai

Az építészeti fotó létrejötte, megjelenési formái. Képek az internet előtt és után. Print, képernyő, analóg, digitális és következményeik. Az építészet és képe közti kapcsolat.

07 - Hol képződik a kánon?  

Szervezeti és műfaji hatások. Ki a kiadó? Kihez beszél? Van-e alternatív nyilvánosság? Van-e lokalitás?

08 - Tárgy és technológia

A médium mint tárgy. A papír jövője, e-könyvek. Innováció, alternatív és elavult technológiák. Reflektált eszközhasználat és politikai szerepek.

09 - Az információ architektúrája

Gyűjtési és szerkesztési modellek tervezésben és tanulásban. Disztribúciós hálózatok. Copyright kérdések a tervezésben és a szaksajtóban. Az új underground.  

10 - Poszt digitális esztétika

Infografika és diagram, az információ visszahatása az építészetre, producer szerepek. Hogy lesz az adatból tartalom? Hogy lesz a digitálisból fizikai? Van-e új esztétika?

11 - Az építész mint médiaszereplő

Publikáló építészek, kurátori pozíciók, médiahasználat.  

Képgaléria

Részletek

A munkálatokat vezette: Szemerey Samu

A kurzuson az Építész Szakkollégium tagjain kívül részt vettek még: Sipos Anna, Bocz Sára, Milósvölgyi Zsolt, Bódi Lóránt, Csiszár Mátyás

Kapcsolódó anyagok

Címkék