Az építészet mint professzió, politika és ideológia - kurzus

2012. március 29. - 2012. május 24.

“Gondolattöredékek egy vázlathoz, vázlatok egy gondolattöredékhez” - bevezetés a hazai építészeti nyilvánosság történetébe

A kurzus célja a világháború utáni építészeti viták sajtójának, nyelvhasználatának, érvkészleteinek és a résztvevők szakmai beágyazottságának vizsgálata. A kronologikus elrendezés a legismertebb, mérföldkőnek tekintett eseményeket emeli ki a korszak szakmatörténetéből, az utóbbihoz feldolgozó szövegekre, az előbbiekhez elsődleges forrásokra és alkalmanként a résztvevők kutató munkájára támaszkodva. A kurzus résztvevői a félév során egyéni kutatómunkát végeznek, aminek keretében a bevezető órán választott témakör sajtóját dolgozzák fel. A félév célja egyben a 2012 őszi félévben indítandó építészetkritikai gyakorlati kurzus előkészítése, aminek során a kortárs kritika kérdéseivel, műfajaival foglalkozunk majd, szövegek elemzésén és írásán keresztül.

A kurzus tematikája (bővebb a csatolmányban)

március 29. Bevezetés április 5. A háború vége és az építész vita (1951)

április 12. Konszolidáció, lakásprogram és a Szalagház-vita (1963)

április 19. A hosszú hatvanas évek és az óbudai kísérleti lakó telep (1968)

április 26. Hetvenes évek, organikus mozgalom, Tulipán-vita (1975)

május 3. Rendszerváltás, pályázatok, Nemzeti Színház (1997-2001)

május 10. A szakmai nyilvánosság szerkezete - intézmények, közösségek, beszédmódok

május 17. Szamizdat, fanzin, underground - a Bercsényi 28-30 és kora

május 24. Ezredforduló: új platformok, szerkezetváltás a nyilvánosságban

Részletek

A munkálatokat vezette: Szemerey Samu

A munkálatokban résztvettek: Smiló Dávid, Buda Jakab, Molnár Szabolcs

A kurzus a Mérei Ferenc Szakkollégium hallgatóival közösen zajlott

Résztvevők a Mérei Ferenc Szakkollégiumból:
Benke Boglárka
Bódi Lóránt
Fazekas Máté
Foitl Rebeka
Holman Réka
Lendeczki Kinga
Liter Zsófia
Madlena Judit
Neuberger Eszter
Süle Tamara
Takács Ákos
Zilahi Anna

Kapcsolódó anyagok

Címkék