Milánó 2015 - Az Építész Szakkollégium állásfoglalása

2014. június 02. - 10:29

Az Építész Szakkollégium mint hallgatói-szakmai szervezet elkötelezett a pluralizmus, a nyilvánosság és a demokratikus folyamatok mellett. Elkötelezettségünk működésünkben is visszaköszön. A szakkollégium mindenkori döntéseit a szakkollégium közössége hozza meg. Ez a procedúra biztosíthatja egyedül, hogy olyan folyamatok mentén működjünk amely minden tag számára elfogadható. Ez a procedúra lassú, vitákkal teli és energiaigényes.

A milánói pavilon tervei körül kialakult jelenlegi helyzetet mind a politikai elit, mind pedig az építész szakma sorozatos mulasztásának eredményeként értékeljük. Ennek tükrében a következő állításokat tartjuk fontosnak megfogalmazni:

- Nem értünk egyet a Magyar Építész Kamara kései reakciójával. Amennyiben a pályázati folyamat kezdetekor és közben is szakmai aggályok merültek fel, akkor késeinek tartjuk a most érkezett állásfoglalást.

- Ha a szakma képviselői és az építészek a kezdetektől fogva tisztában voltak a pályázat problémás kiírásával és vállalásaival, akkor hibának tartjuk a részvételüket.

- Nem esztétikai problémákat látunk körvonalazódni a helyzet kapcsán.

- Nagyon rossz precedensnek tartjuk a kialakult helyzetet, amely az eljövendő évek pályázataira is kihatással lehet, annak ellenére, hogy következik korábbi elhibázott pályázati folyamatokból.

- Nem értünk egyet azzal, hogy Ertsey Attila nem tekinti saját szellemi termékének az ALAKOR terveit. Rossz példát mutat ezzel az eljövendő generációknak, hiszen az építész nem eszköz bárkinek a kezében, önálló döntéssel bíró egyén, akinek vállalni kell a felelősséget a tervért amiben részt vesz. Amennyiben Ertsey Attila nem tud felelősséget vállalni, úgy véleményünk szerint nyitott előtte a lehetőség a nyilvános elhatárolódásra.

- Véleményünk szerint Szőcs Géza és a milánói kiállítás előkészítő stáb tagjai nem törekedtek az átláthatóságra, a nyilvánosságtól tudatosan távol maradva cselekedtek. Továbbra sem világos számunkra, hogy miért nem kooperáltak az első díjas tervvel a megvalósíthatóság problémái kapcsán. Az ALAKOR látványterveinek változatain látható, hogy a második helyezett pályamű is áttervezésen kellett hogy átessen.

- Nem tartjuk elfogadható eljárásnak, hogy az ALAKOR-t már áprilisban megépítendő pavilonként prezentálták a kiállítás milánói szervezői számára, úgy, hogy erről itthon még nem lehetett tudni.

- Sajnálatosnak tartjuk, hogy Zoboki Gábor napokkal azután, hogy neve felmerült a pályázati döntéshozatalban való részessége kapcsán még mindig nem nyilatkozott.

Összességében nem tekintjük egyedi esetnek a kialakult helyzetet, az elmúlt huszonöt év káros hagyományait látjuk visszatükröződni mind a pályáztatás folyamatán, mind pedig a megvalósítandó terv körül kialakult botrány kapcsán. Egy ilyen helyzetben nem gondoljuk, hogy a botrány bármely irányú kifutása pozitív eredményként lesz értékelhető, bármelyik pályamű épül is meg Milánóban.

Az Építész Szakkollégium közössége

Címkék