Vizuális- és környezetkultúra oktatás

2013. October 16 -
A munkacsoport célja, hogy az év folyamán kidolgozzon és a gyakorlatba is átültessen egy középiskolai vizuális- és környezetkultúrával foglalkozó mintaprojektet. A munkacsoport tagjai a felkészülést követően különböző budapesti középiskolákba látogatnak el, és ott a vizuális kultúra óra vagy délutáni szakkörök keretében vendégórákat ill. foglalkozásokat tartanak majd. A projekt az Építész Szakkollégium és a Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium hallgatóinak együttműködésében valósul meg, amely remélhetőleg kibővül majd a pedagógia, pszichológia és a mozgásművészet területéről érkező hallgatókkal.
 
A projekt célja nem a középiskolai oktatás problémáinak megoldása.  Szintén nem célunk a művészet számára jó befogadók képzése. Nem magasabb színvonalú művészettörténet- vagy rajzórát akarunk tartani. Nem célunk, hogy a kortárs művészet megismertetésével és népszerűsítésével a diákokat értőbb vagy rendszeresebb művészetfogyasztásra kondicionáljuk. 
 
Fontosnak tartjuk, hogy az órák kiindulópontja a diákok, az iskola közvetlen környezete legyen. Milyen helyzetet foglal el a város egészén belül? Az iskola terei, a köztér, a köztéri művészet milyen hatással vannak a gondolkodásukra? Milyen viszonyulási és cselekvési lehetőségeket tesz mindez lehetővé? Milyen döntések, átfogó tervek és ideológiák hatására alakult ki a számukra most adottként jelenlévő környezet? 
A közös beszélgetéseken, gyakorlatokon keresztül arra teszünk kísérletet, hogy ezeket a  többnyire transzparens jelenségeket reflexió tárgyává tegyük.
 
A munkacsoport tervezett időtartama 1 év.
Az első félév a felkészülés időszaka, egy intenzív műhelymunka, ez magában foglalja:
- az elméleti tájékozódást a témához kapcsolódó     szakirodalomban valamint az aktuális pedagógiai szaklapokban,
- a gyakorlati felkészülést az előadások, foglalkozások megtartására,
- konzultációkat megfelelő szakemberekkel,
- különböző mintaórák, egymáshoz kapcsolódó gyakorlatsorok kidolgozását.
Ehhez szükséges a részvevők elképzeléseinek, ismereteinek folyamatos összehangolása a közös találkozók során.
A második félév: az iskolalátogatások megszervezése után következik a vendégórák megtartása. Az órák tapasztalatai és a diákokkal való beszélgetés alapján az érdeklődők számára különböző kapcsolódási lehetőségek kidolgozása, tantermen kívüli programok keretében.
 
A munkacsoport indítói:
Barna Orsolya
Csóka Attila Róbert
Máró Bence
Molnár Szabolcs
Pálinkás Bence György
Rudas Klára
Sarbak Klára
Smiló Dávid
Szvatropulosz Nikolász
Tüdős Anna
Vancsura Zsófia
Zsámboki Miklós
 

Munkamenet