Történet

kapcsolat

cím: 1117 Budapest Bercsényi utca 28-30, 4. emelet

email: epitesz.szakkollegium[kukac]gmail.com

tel/fax: +36 1 463 41 48

adószám: 18230707-1-43

Mi az Építész Szakkollégium?

A szervezet

A BME Építész Szakkollégiuma a Szakkollégiumi Közösség által elismert szervezet, a Műegyetemi Szakkollégiumok Közösségének alapító tagja saját műteremmel, amely iroda, társalgó és könyvtár is egyben. Önszerveződő diákcsoport, amelyet építészek, és oktatók is támogatnak. Építészeti stílusirányzatoktól, ideológiától, politikai táboroktól független műhely. Az egyetemi és egyetemen kívüli szakmai munka kritikai és inspirációs, szellemi természetű minőségi-mélységi háttere. Az EASA (European Architecture Students’ Assembly) nemzetközi szervezet magyar képviselője.

A szakkollégium 1996-ban jött létre azzal a célkitűzéssel, hogy a műegyetemi építészképzést kiegészítve egy komplex, nemzetközi színvonalú oktatási formát valósítson meg. Az alapító építészhallgatók, építészek és tanárok egy teljes mértékben önképzésre épülő, rugalmas, állandóan megújulni és fejlődni képes rendszer alapjait fektették le. 

Munkánkat az a felfogás hatja át, hogy az építészet összetett műfaj, tudományos és művészeti diszciplínák metszéspontjában helyezkedik el. Ezért gyakorlása során a magas színvonalú munka elérése érdekében sokrétű és szerteágazó ismeretekre kell szert tenni. Ennek a folyamatnak egyik fontos alkotóeleme a folyamatos eszmecsere egyéb műfajokkal. Sajnálatos módon ez utóbbira az egyetem felépítésénél, működési rendszerénél fogva gyakran nem tud megfelelő teret biztosítani, amit mi a Szakkollégium révén kívánunk ellensúlyozni.

A programokat saját szakmai igényeinknek megfelelően állítjuk össze, a szervezésben, lebonyolításban mindig többen dolgozunk egyszerre. A képzés nagyrészt kurzusok, előadások, workshopok, tanulmányutak, szakmai pályázatokon való részvétel valamint a közös műtermi munka által valósul meg.

Kik a tagok?

Építész Szakkollégium tagjai olyan egyetemi hallgatók, akik éreznek nyitottságot magukban arra, hogy az egyetemen szerzett tudásokat más szempontból is megközelítsék és elmélyítsék. Hisznek az építészet kritikai szemléletmódjában, így nem tudják elfogadni az egy igaz építészet létezését. Mind emellett nyitottságot éreznek arra vonatkozólag is, hogy nem csak építészettel kapcsolatos tudományokban is jártasságot és tudást szerezzenek.

A hallgatók számítanak arra, hogy a szakkollégiumban megszerzett tapasztalatikat egy eljövendő doktori képzés során kamatoztassák, illetve a doktori iskolába történő bekerülés során számítanak ezen tapasztalataikra. Ezt igazolja, hogy a szakkollégium volt tagjai közül jelentős számú járt vagy jár jelenleg is posztgraduális képzésre.

A tagok országos, és nemzetközi kapcsolatokat ápolnak más intézmények hallgatóival, diákszervezeteivel. Fellépnek a szakbarbárság ellen – éppen ezért nem-építészeti ügyeket is felvállalnak. Tevékenységükkel növelni kívánják a szakkollégiumok munkájának megbecsülését.

Hogy lehet bekerülni a Szakkollégiumba?

A szakkollégium minden évben felvételi lehetőséget kíván biztosítani azoknak a hallgatónak, akik kellő elhivatottságot éreznek magukban arra, hogy az Építész Szakkollégium tagjai legyenek. A felvételiket, amelyek gyakran szakkollégiumi táborok keretén belül történnek széles körben interneten és az egyetemen is meghirdetjük. A felvételi alatt közös workshop munka során dől el, hogy mely tagjelöltekből lesz szakkollégiumi tag. Az elbírálás során régi szakkollégiumi tagok segítségét is kérni szoktuk.

Mi az EASA Magyarország?

A szervezet

Az 1981-ben létrejött EASA (European Architecture Students’ Assembly) építészhallgatók non-profit hálózata, mely változatos nemzetközi workshopok szervezésével közös fórumot teremt a kontinens építészhallgatói számára. A rendezvényein résztvevő diákok közösen tesznek kísérletet helyi építészeti, illetve globálisan jelentkező problémák megoldására, s eközben arra is lehetőségük nyílik, hogy alaposabban megismerjék egymás építészeti és „nem-építészeti” kultúráját, valamint saját kultúrájukat reprezantálva mélyebben felfedezzék azt. A hallgatók első kézből tájékozódnak a különböző európai építészkarokról, csereprogramokról, tanulási- és munkalehetőségekről, és olyan maradandó kapcsolatokat alakítanak ki, melyek később közös  együttműködések alapjául szolgálnak.

EASA találkozók típusai

EASA (EASA – Summer Assembly)

A legfontosabb esemény ez a kéthetes nyáriegyetem, amelyen több mint 40 országból mintegy 400 építészhallgató dolgozik együtt kisebb alkotó műhelyekben. Emellett filmevetítések, előadások és kerekasztal-beszélgetések egészítik ki a két hetet. Minden nyári találkozónak van egy átfogó témája, amely köré a teljes programsorozat és a májusban kihirdetésre kerülő 20 workshop is szerveződik. A eseményen való részvételhez az Építész Szakkollégium minden év márciusában írja ki a pályázatot.

INCM (Intermediate National Contact Meeting)

Őszi küldöttgyűlés, amit minden évben más-más országban rendeznek meg. Itt döntenek a kapcsolattartók (küldöttek) az elkövetkező év eseményinek helyszínéről, amikre előzetesen pályáznak az országok.

SESAM (Small European Students of Architecture Meeting)

Egy évben több ilyen esemény is zajlik az országok aktivitásától függően. Körülbelül 80-100 építészhallgató vesz részt rajta. Felépítését és programjait tekintve teljes mértékben az EASA kistestvéreként is nevezhetjük.

Magyar részvétel az EASA rendezvényein

Magyarország a kezdetek óta aktív tagja a hálózatnak. 1981. óta küld résztvevőket az egyes találkozókra, emellett szervező országként is méretén felül aktív:

             1987. Budapesten, INCM

             2000. Komárom, SESAM

             2006. Budapest, EASA

A Nemzeti Kulturalis Alap támogatásának köszönhetően az elmúlt hat évben összesen mintegy 120 hallgatót küldhettünk Európa legkülönbözőbb pontjaira: Franciaországba, Szerbiába, Svájcba, Angliába, Oroszországba, Görögországba, Horvátországba, Írországba, Ciprusra és Olaszországba is.

AttachmentSize
1rendnyil.doc36 KB